Odborníci a znalci vědí, že....... harmonie s přírodou, tradiční technika a obrovská péče irských výrobců mléka přispívá ke kvalitě všech výrobků Kerrygold – oblíbenému irskému vývoznímu artiklu. Dědictví irských výrobců mléka má hluboké historické kořeny. Úzký vztah mezi člověkem a přírodou je zachycen v irské lidové kultuře a tradicích.

Irsko leží na atlantské hranici Evropy, a proto má nejčistší déšť.
Irské louky jsou neobyčejně bohaté a výživné. Krávy Kerrygold se živí čerstvou trávou po celý rok díky teplému Golfskému proudu.

Kontakt www.kerrygold.com Tiráž